Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYE ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu “Üye ve Kullanıcı Sözleşmesi” (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.); bir tarafta Fetih Mah. Kayısı Sok. No:15/4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “VIDCO” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta VIDCO’ya ait www.racih.com isimli internet sitesi, halihazırda mevcut olan app.racih.com ve my.racih.com uzantıları ve diğer tüm uzantıları (Birlikte “Sistem” olarak anılacaktır.) aracılığı ile web tabanlı yazılımlar, masaüstü yazılımlar, mobil uygulamalar, tablet vb. sistemler üzerinden online sınav yapabilmek için ilgili Sistem’e kaydolan gerçek kişi, tüzel kişi ve kurumlar (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.) veya bu gerçek kişi, tüzel kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcı olarak Sistem’e eklenen/davet edilen gerçek kişi, tüzel kişi ve kurumlar (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmektedir.

Bu kapsamda; işbu Sözleşme ÜYE’nin ya da KULLANICI’nın; bu Sözleşme’yi ve Sistem’de yer alan diğer metinleri, kullanım koşullarını, şartları ve kuralları yasalarla uyumlu olarak belirlenmiş prosedürlere uygun bir şekilde onaylayarak kabul etmesi ve kendisine ait kaydı başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi ile birlikte yürürlüğe girecek olup aksi durumun varlığı halinde bu Sözleşme yürürlüğe girmeyeceği gibi VIDCO’nun da ÜYE’ye ve KULLANICI’ya karşı herhangi bir yasal sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

2. TANIMLAR

Racih; online sınav yapılması adına VIDCO tarafından geliştirilen işbu Sözleşme konusu yazılım,

www.racih.com; işbu Sözleşme kapsamında online sınav hizmeti verilen internet sitesi,

app.racih.com; Üye’nin online sınav yapabilmek için kendi adına kayıt oluşturarak sisteme giriş sağladığı internet adresi,

my.racih.com; Katılımcı’nın online sınava girebilmek için Sistem’e giriş sağladığı internet adresi,

Sunucu Donanımı; işbu Sözleşme konusu yazılımın çalıştığı her türlü yerli ve yabancı kaynaklı bilgisayar sistemleri,

Donanım; işbu Sözleşme konusu web tabanlı Sistem’in kullanılması, bu Sistem üzerinden hizmet verilmesi, Sistem üzerinden online sınav yapılması için ya da online sınava girilmesi esnasında Üye, Kullanıcı ya da Katılımcı tarafından kullanılan bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. her türlü cihaz,

Sınav; Katılımcının, işbu Sözleşme konusu web tabanlı Sistem aracılığı ile Üye ve/veya Kullanıcı tarafından Sistem’e gönderilen sorulardan oluşan testleri yine aynı Sistem üzerinden online olarak cevaplandırdığı süreç,

Kişisel Veri; işbu Sözleşme kapsamında ÜYE’ye, Kullanıcı’ya ve Katılımcı’ya ait olan bilgiler,

Gizli Bilgi; işbu Sözleşme konusu yazılım ve yazılıma ait olan bütün bilgi, belge, kaynak kodu vb. her türlü bilgi ile bu sözleşmede md.7 içerisinde belirtilen bilgiler,

Fikri ve Sınai Haklar; VIDCO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu www.racih.com ve uzantılarından oluşan internet siteleri (Sistem) ve sitelerin içerikleri/hizmetleri/görselleri/yazıları ile yine VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın ve ilgili Sistem ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların ve bu maddede bahsi geçen ürünlerin bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar),

IP Adresi; internete bağlı her bilgisayar-tablet-cep telefonu vb. cihazların internet ağına bağlanırken aldığı sayısal adres,

Katılımcı; Sistem üzerinden kendi adına hesap/kayıt oluşturarak ya da Sistem’e kayıtlı olan Üye ya da Kullanıcı tarafından kendisi adına kayıt oluşturulmak suretiyle ilgili Sistem’de online sınava katılabilme vb. şekilde verilen hizmetlerden yararlanan gerçek kişi,

Üye; Sistem üzerinden kendi adına hesap/kayıt oluşturarak ilgili Sistem’de “Racih” isimli yazılım aracılığı ile online sınav yapabilme vb. şekilde verilen hizmetlerden yararlanan gerçek kişi, tüzel kişi ya da kurumlar,

Kullanıcı; Üye’nin Sistem’e giriş yapmasının akabinde sınav sorularının Sistem’e girişinin yapılması vb. nedenler için Sistem’e davet ettiği gerçek kişi, tüzel kişi ya da kurumlar,

Vidco; işbu Sözleşme konusu Sistem’i ve “Racih” isimli yazılımı üreten/geliştiren tüzel kişi olup bu Sözleşme içerisinde bahsi geçen her bir “VIDCO” ifadesi kendisi ile birlikte ilgili internet sitesi yöneticilerini, moderatörlerini ve idarecilerini de kapsamaktadır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. VIDCO; online sınav yapmakta olan kurum, kuruluş, gerçek/tüzel kişiler, kamu kuruluşları vb. için “Racih” isimli bir yazılım geliştirmiş/üretmiş olup yazılıma ilişkin internet sitesi de www.racih.com’dur ve bu sitenin halihazırda my.racih.com ve app.racih.com isimli iki adet uzantısı bulunmaktadır (Kısaca “Sistem”). (VIDCO Sistem’in gerektirdiği hallerde başkaca uzantılar da oluşturabilecek olup bu durum ÜYE/KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.) Bu doğrultuda; sınav yapacak olan kurum, kuruluş, gerçek/tüzel kişiler ve kamu kuruluşları, Sistem üzerinden “Racih” isimli yazılımı kullanarak belirledikleri Katılımcılara online sistem üzerinden sınav yapmaktadırlar.
Bu kapsamda; işbu sözleşmenin konusu, i) ÜYE’nin, Sistem üzerinden kendisine ait bir kayıt oluşturmak suretiyle, online sınav yapabilmesinden, kendi adına kayıt oluştururken ve online sınavları uygularken uyması gereken koşullardan, ii) ÜYE’nin, Sistem’e giriş yapmasının akabinde sınav sorularının Sistem’e girişinin yapılması vb. nedenler için Sistem’e KULLANICI davet etmesinin akabinde KULLANICI’nın kendisine ait hesabı yönetirken ve online sınavları uygularken uyması gereken koşullardan ve iii) Tarafların hak ve yükümlülüklerinden meydana gelmektedir.

3.2. Sistem’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinler ile ilgili Sistem’in kullanımına ilişkin sitelerde yer alan koşullar, kurallar ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçaları olup ÜYE ve KULLANICI Sistem’e dahil olurken işbu Sözleşme’yi ve Sistem’de yer alan diğer tüm metinleri kabul etmiş sayılacağını ve kendisine ait hak ve yükümlülüklerin, gerek işbu Sözleşme’nin ve gerekse de Sistem’de yer alan metinlerin/koşulların/kuralların/şartların tamamından meydana geldiğini şimdiden kabul eder.

3.3.
ÜYE; işbu Sözleşme koşullarına uygun bir şekilde Sistem’e kaydını gerçekleştirmesinin akabinde kendisinin yapacağı online sınava ilişkin sınav sorularının sisteme girilmesi vb. nedenlerden ötürü “Kullanıcı” adı altında başka kişileri Sistem’e davet edebilecektir. Kullanıcıların Sistem’e kayıt olmasına yönelik prosedür aşağıda md.5.6’da belirtilmiş olup işbu Sözleşme gerek ÜYE gerekse de KULLANICI tarafından elektronik sistem üzerinden online olarak imzalanacaktır. Bu kapsamda; işbu Sözleşme hem ÜYE hem de KULLANICI açısından bağlayıcı olup her iki taraf da kendi eylemlerinden, hatalarından ve bu Sözleşme’ye aykırı eylemlerinden ötürü birlikte ve/veya ayrı ayrı sorumlu olduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

4. KULLANIM HAKKI ve MÜLKİYET

4.1. VIDCO’nun geliştirmiş ve dizayn etmiş olduğu Sistem ve Sistem’de yer alan içerikler/hizmetler/görseller/yazılar ile yine VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın ve Sistem ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın, VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların ve bu maddede bahsi geçen VIDCO’ya ait her türlü ürünün bütün kopyalarının fikri ve sınai tüm hakları (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca münhasıran VIDCO’nun mülkiyetindedir. ÜYE ve KULLANICI tarafından, işbu Sözleşme konusu Sistem’in, VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımın ve ilgili internet siteleri ve yazılıma ilişkin her türlü basılı veya elektronik dokümanın ve VIDCO’ya ait diğer tüm ürünlerin/yazılımların; değiştirilmesi, parçalanması, yeniden derlenmesi, ters mühendisliğe tabi tutulması, kısmen ve/veya tamamen, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde üçüncü taraflara kullandırılması, yazılım veri tabanı üzerine yeni arayüz oluşturulması, kopyalanması, kiralanması, ödünç verilmesi, çoğaltılması, teşhiri, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması, ücretli ve/veya ücretsiz bir şekilde dağıtılması yasaktır.

4.2.
ÜYE ve KULLANICI; işbu Sözleşme’de, Sözleşme’nin eklerinde ve Sistem’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki Aydınlatma Metni-Çerez Politikası-Açık Rıza Beyanı-Ticari Elektronik İleti Gönderim İzni vb. metinlerde ve Sistem’de belirlenen koşullar/kurallar/şartlar çerçevesinde Sistem’e dahil olarak online sınav yapabilecek olup hesaplarının kendileri tarafından ya da başkaca herhangi bir nedenle silinmesi durumunda online sınav yapma haklarının da sona ereceğini şimdiden kabul ederler. VIDCO’nun işbu Sözleşme’de ve/veya Sistem içerisinde belirlenmiş olan fesih ve ÜYE’ye ve/veya KULLANICI’ya ait hesabı sonlandırma hakları saklıdır.

4.3.
ÜYE ve KULLANICI; Sistem üzerinden online sınav yapan tek kişinin kendileri olmadığını, Sözleşme konusu yazılım ile hizmetlerin kendilerine özel olmadığını ve kendilerinin yapacağı online sınav ile aynı, benzer ve/veya farklı online sınav yapan başka Üyeler ve/veya Kullanıcılar da olduğunu şimdiden kabul ederler.

4.4.
ÜYE ve KULLANICI; herhangi bir nedenden ötürü VIDCO’nun ticari unvanı ile VIDCO’nun kendisinin ve/veya VIDCO’ya ait ürünlerin; markasını, logosunu vb. diğer unsurlarını kullanmayacaklarını aksi halde VIDCO’nun her türlü yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul ederler.

5. ÜYE ve KULLANICI’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE ve KULLANICI; işbu Sözleşme konusu Sistem’i yasalara uygun kullanmakla ve Sistem’e dahil olmak vb. hususlar kapsamında uyulması gereken şartlara ve prosedürlere uygun hareket etmekle yükümlü olup ilgili Sistem’de sunulan hizmetlere/servislere VIDCO tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını ve Sistem’in kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiklerini şimdiden kabul ve taahhüt ederler. ÜYE ve KULLANICI’nın bu maddeye aykırı davranmasından ötürü doğacak hukuki-mali-idari ve cezai her türlü sorumluluk doğrudan kendilerine ait olup bu durum yine ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.2.
ÜYE ve KULLANICI; işbu Sözleşme ile kendilerine tanınmış hak, yükümlülük ve yetkilerini, Sistem’de kendilerine ait kaydı/hesabı, online sınav yapma hakkını, Sistem’i kullanma hakkını, borçlarını, (varsa) alacaklarını hiçbir şekilde 3. gerçek/tüzel kişi ve/veya kurumlara devredemeyeceklerini, devredeceklerine ilişkin kendi adlarına ya da hesaplarına 3. gerçek/tüzel kişi/kurum ile bir işlem ya da anlaşma yapamayacaklarını ve herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.3.
ÜYE ve KULLANICI; Sistem’i kullanırken ya da herhangi başka bir husus için internete bağlı oldukları zamanlarda zarar amaçlı kodların/virüslerin veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, veri kaybının ya da çalınmasının önlenmesi, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması, hacker/siber saldırıların önlenmesi vb. durumlar için gereken donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bunların bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun doğrudan ve yalnızca kendilerinde olduğunu ve internete bağlandıkları bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. donanımlarda kullanım lisansına sahip olmadığı kaçak yazılım/program vb. ürünleri kullanmayacaklarını aksi halde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel tüm mali-hukuki-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendilerine ait olduğunu ve veri kaybı, online sınava ilişkin soruları sisteme yükleyememe, online sınav esnasında ya da başkaca herhangi bir zamanda sistemden kopma/sistemde arıza/sistemin çökmesi, sınav esnasında teknik arızanın meydana gelmesi vb. durumların vukuu bulması halinde de hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceklerini şimdiden kabul ederler.

5.4.
ÜYE ve KULLANICI, Sistem’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve VIDCO’nun ilgili Sistem’e ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere uymayı ve bu maddeye aykırı davranmalarından ötürü doğacak hukuki-mali-idari ve cezai her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.5.
ÜYE; Sistem’de kendi adına kayıt oluşturabilmek için; kendisine ait ad-soyad-e posta-cep telefonu ve kendi oluşturduğu şifre vb. bilgileri Sistem’e girerek kaydını gerçekleştirecek ve sonrasında kendisine hesap doğrulama maili gönderilecektir. ÜYE’nin hesap doğrulama mailini onaylamasının akabinde kaydı tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla; ÜYE’nin kendisinin oluşturduğu şifre ve diğer bilgilerinin güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar doğrudan ve yalnızca ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu kapsamda; ÜYE, kendisinin oluşturmuş olduğu şifre ve diğer bilgilerini 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlarla paylaşması ve/veya bu şifrenin ya da bilgilerinin 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca ele geçirilmesi (hacker vb.), kendisine ait herhangi bir kişisel verinin, hesabının ya da sınav soruları/sonucu vb. başkaca herhangi bir bilginin hacker vb. herhangi bir nedenden dolayı ele geçirilmesi, açığa çıkması ya da bu bilgilerin/verilerin kaybolması, kendi hesabına giriş sağlayamaması vb. nedenlerden ötürü kendisinin/çalışanlarının/sisteme davet ettiği Kullanıcıların/Katılımcıların ya da herhangi bir 3. kişinin maruz kaldığı ve/veya kalması muhtemel zarar-ziyan-maddi/manevi tazminat-idari para cezası vb. her türlü bedel ile hukuki-cezai-idari-mali sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.6.
ÜYE; işbu Sözleşme koşullarına uygun bir şekilde Sistem’e kaydını gerçekleştirmesinin akabinde kendisinin yapacağı online sınava ilişkin sınav sorularının sisteme girilmesi vb. nedenlerden ötürü “Kullanıcı” adı altında başka kişileri de Sistem’e davet edebilecektir. ÜYE, bu daveti yapabilmesi için kendisinin belirlemiş olduğu Kullanıcılara ait isim-soyisim-mail adresi vb. birtakım kişisel verileri Sistem’e girerek daveti ilgili Kullanıcıya gönderecektir. Bu kapsamda; ÜYE tarafından Sistem’e girilen Kullanıcılara ait kişisel verilerin; korunması, verilerin Sistem’e kayıt edileceğine ilişkin davet edeceği Kullanıcının aydınlatılması ve açık rızasının alınması vb. sorumluluklar doğrudan ve yalnızca ÜYE’ye ait olacaktır. VIDCO’nun yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin tespiti için ÜYE’yi denetleme zorunluluğu bulunmayıp VIDCO, ÜYE’nin bu yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini varsayarak hareket edecektir.
ÜYE’nin başka bir kişiyi KULLANICI olarak atamasının akabinde KULLANICI’ya hesap doğrulama maili gidecek ve KULLANICI da bu mail üzerinden hesabını doğrulayarak kendi oluşturduğu şifre ile hesabına giriş sağlayacaktır. Dolayısıyla; KULLANICI’nın kendisinin oluşturduğu şifre ve diğer bilgilerinin güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar doğrudan ve yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda; KULLANICI, kendisinin oluşturmuş olduğu şifre ve diğer bilgilerini 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlarla paylaşması ve/veya bu şifrenin ya da bilgilerinin 3. gerçek/tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca ele geçirilmesi (hacker vb.), kendisine ait herhangi bir kişisel verinin, hesabının ya da sınav soruları/sonucu vb. başkaca herhangi bir bilginin hacker vb. herhangi bir nedenden dolayı ele geçirilmesi, açığa çıkması ya da bu bilgilerin/verilerin kaybolması, kendi hesabına giriş sağlayamaması vb. nedenlerden ötürü kendisinin, ÜYE’nin ya da herhangi bir 3. kişinin maruz kaldığı ve/veya kalması muhtemel zarar-ziyan-maddi/manevi tazminat-idari para cezası vb. her türlü bedel ile hukuki-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu ve hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak VIDCO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini şimdiden kabul eder.

5.7.
ÜYE; gerek kendi kaydını oluşturduğu esnada girmiş olduğu bilgilerin gerekse de Kullanıcı davet ederken Sistem’e girmiş olduğu Kullanıcıya ait bilgilerin; içeriklerinin doğru, tam ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili kayıt içerisinde de gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. ÜYE; Sistem’e girmiş olduğu bilgilerin hatalı ya da noksan olmasından ötürü doğacak ve/veya doğması muhtemel maddi/manevi vb. tüm zararlardan dolayı sorumluluğun ve her türlü hukuki-mali-cezai-idari sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendisine ait olduğunu kabul eder ve bilgilerin güncel olmamasından ötürü kendisinin ya da KULLANICI’nın Sistem’e giriş sağlayamaması/hizmetlerden faydalanamaması halinde ise VIDCO’nun sorumluluğuna gidilemeyecek olup bu husus da ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.8.
ÜYE ve KULLANICI; kendilerine ait olan hesaplara kendi oluşturdukları şifrelerini girerek ulaşacaklardır. Bahse konu şifrenin ve diğer bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden ÜYE ve KULLANICI sorumlu olup kendilerine ait şifre kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylemin ÜYE ve KULLANICI tarafından gerçekleştirildiği ve dolayısıyla bu eylemlerden kaynaklı maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü mali-hukuki-idari ve cezai sorumluluğun da birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde kendilerine ait olduğu ÜYE ve KULLANICI tarafından peşinen kabul edilmiştir.

5.9.
ÜYE ve/veya KULLANICI; online sınava girecek olan kişileri Sistem’e “Katılımcı” adı altında ekleyecektir. ÜYE ve/veya KULLANICI, bu eklemeyi yapabilmek için sınava katılacak olan kişilere ait isim-soyisim-mail vb. kişisel verileri Sistem’e girerek ilgili Katılımcıya online sınava katılabilmesi için davet gönderecektir. Bu kapsamda; ÜYE ve/veya KULLANICI tarafından Sistem’e girilen Katılımcılara ait kişisel verilerin; korunması, bu verilerin Sistem’e kayıt edileceğine ilişkin davet edilen Katılımcının aydınlatılması ve açık rızasının alınması vb. sorumluluklar birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde ÜYE ve KULLANICI’ya ait olacaktır. VIDCO’nun yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin tespiti için ÜYE’yi ve/veya KULLANICI’yı denetleme zorunluluğu bulunmayıp VIDCO, ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın bu yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini varsayarak hareket edecektir.
Katılımcıya ait isim-soyisim-doğum tarihi-T.C. Kimlik No-cinsiyet vb. veriler ÜYE ve/veya KULLANICI tarafından Sistem’e girilecek, akabinde Sistem üzerinden Katılımcıya özel ve gizli olacak şekilde otomatik bir şifre oluşturularak bu şifre kendisine e-posta ile iletilecektir. Katılımcı, kendisi için özel ve gizli olarak otomatik oluşturulan şifre ile Sistem’e giriş sağlayacak ve sonrasında isterse Sistem’in otomatik olarak oluşturduğu şifreyi değiştirebilecektir. ÜYE ve/veya KULLANICI; Katılımcı davet ederken Sistem’e girmiş oldukları Katılımcıya ait bilgilerin; içeriklerinin doğru, tam ve hukuka uygun olduğunu, Sistem’e girmiş oldukları bilgilerin hatalı ya da noksan olmasından ötürü doğacak ve/veya doğması muhtemel maddi/manevi vb. tüm zararlardan dolayı sorumluluğun ve her türlü hukuki-mali-cezai-idari sorumluluğun birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.10.
VIDCO, Sistem’e dahil edilen Katılımcılara, ÜYE’nin/KULLANICI’nın yapacağı online sınavlar haricinde başka sınavları tavsiye etme vb. pazarlama-teklif-tanıtım yapma hakkına sahip olup ÜYE ve KULLANICI bu durumdan haberdar olduğunu ve bu madde kapsamında hiçbir şekilde VIDCO’ya sorumluluk yükleyemeyeceklerini şimdiden kabul etmiştir.

5.11.
VIDCO; Sistem’e bağlı sunucu hizmetini sunucu sağlama hizmeti veren 3. bir firmadan kiralayarak sağlamakta olup ÜYE ve KULLANICI; kendileri tarafından Sistem’e girilen her türlü bilginin yurtdışında bu sunucuda tutulacağını bildiklerini kabul ederler. Bu kapsamda; Sistem’e girilen kişisel veri ya da başkaca herhangi bir verinin ifşa olması, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. başkaca hususlar nedeniyle meydana gelecek ya da gelmesi muhtemel maddi/manevi zararlardan dolayı hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidilemeyeceği gibi VIDCO’nun mali-hukuki-idari-cezai sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5.12.
ÜYE ve KULLANICI; Sistem üzerinden verilen online sınav yapılması vb. hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu Sistem’e ya da online sınav sonuçlarına dayanılarak alınan kararlardan ve yapılan işlerden, online sınavın sonuçlarından, sınav sorularının cevap anahtarında ya da sorularda mevcut olan hatalardan, Katılımcıların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarından ve/veya Sistem’in kullanımı nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki, cezai, idari ve mali sonuçlardan ve bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan dolayı VIDCO’yu sorumlu tutamayacaklarını ve bu maddeye ilişkin her türlü sorumluluğun birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul ederler.

5.13.
ÜYE ve KULLANICI; kendilerine ait hesap üzerinden yapacakları her türlü işlemden doğrudan sorumlu olup hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğuna gidemezler.

5.14.
ÜYE ve KULLANICI, Sistem’in VIDCO tarafından sürekli ya da dilediği zaman izlenebileceğini bilmektedirler ve bu durumu peşinen kabul etmişlerdir.

5.15.
ÜYE ve KULLANICI; diğer Üyelerin, diğer Üyelerin atadığı Kullanıcıların ya da Katılımcıların, Sistem’i ve Sistem üzerinden verilen hizmetlerden yararlanmalarını engelleyecek şekilde davranmayacaklarını, virüs bulaştırma/sistem kaynaklı hataların sömürülerek (exploit) Sistem’e zarar verilmesi/penetrasyon testi vb. yöntemlerle, Sistem’de hata aranması vb. yöntemler aracılığı ile Sistem’e zarar verecek-Sistem’i yavaşlatacak- Sistem’in fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecek-Sistem’de ki verilere zarar verecek eylemlerde bulunmayacaklarını, aksi halde md.5.19’un uygulanacağını ve ek olarak VIDCO’nun bu Sözleşme ile kendisine tanınan diğer hakları ile her türlü yasal yola başvurma hakkının da saklı olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.16.
Sistem’in moderatörlerinin, idarecilerinin ya da yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusunda herhangi bir hesabı/profili/başlığı/mesajı/sınavı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkili oldukları ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabilecekleri ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

5.17.
VIDCO; Sistem üzerinden sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutmakta olup bu husus ÜYE’ye ve/veya KULLANICI’ya, VIDCO aleyhine herhangi bir yasal yola başvurma ya da VIDCO’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı vermemektedir.

5.18.
ÜYE ve KULLANICI; Sistem’e dahil olma ve online sınav yapma vb. hizmetlerden faydalanabilmek için işbu Sözleşme’yi kabul etmesi gerektiğini peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5.19.
ÜYE’nin ve KULLANICI’nın kendilerine ait yalnızca tek bir hesabı olacaktır ve bahse konu hesapta ahlaka aykırı isim vb. kullanmak istemeleri, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin verildiği Sistem’e ve “Racih” isimli yazılıma zarar vermek istemeleri vb. herhangi bir durumun söz konusu olması halinde, VIDCO’nun, ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın hesap oluşturmasına müsaade etmeme ya da mevcut hesaplarını sona erdirme/askıya alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda; ÜYE ve/veya KULLANICI, aynı bilgileri ya da başka bilgileri kullanarak gerek kendi adına gerekse de 3. bir kişi üzerinden dolaylı olarak başka bir hesap oluşturamayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.20.
İşbu Sözleşme konusunu oluşturan online sınav yapılması vb. hizmetler kapsamında; sınavlara ilişkin sorular, Üyeler/Katılımcılar/Kullanıcılar tarafından girilen bilgiler, cevap anahtarları vb. içerikler olduğu gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda; VIDCO, online sınav yapımı vb. hizmetlerin, sınav sorularının ve/veya ilgili kişiler tarafından Sistem’e girilen içeriklerin/görsellerin doğru olduğuna, eksiksiz olduğuna ya da güvenilir olduğuna yönelik herhangi bir iddia ve/veya taahhütte bulunmamakta olup ÜYE ve KULLANICI, VIDCO’ya bu hususa ilişkin maddi-manevi-hukuki-cezai-idari vb. herhangi bir sorumluluk yüklememeyi ve Sistem üzerinden verilen online sınav yapma vb. hizmetler kapsamında Sistem’e yükledikleri sınav sorularına, soruların görsellerine/içeriklerine, cevaplarına vb. unsurlara ilişkin fikri ve sınai tüm hakların (telif hakları, lisans hakları, tescilli olsun veya olmasın marka-patent-endüstriyel tasarım vb. her türlü haklar) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. kişinin fikri ve sınai haklarını ihlal etmediğini, aksi bir durumun varlığı halinde de meydana gelen ya da gelmesi muhtemel maddi/manevi zararlar ile her türlü mali-hukuki-cezai-idari sorumluluğun birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde kendilerine ait olduğunu, zarar meydana gelmesi halinde ise tüm zararı karşılamakla yükümlü olduklarını ve bu madde kapsamında VIDCO’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

5.21.
İşbu Sözleşme konusu online sınav yapma, sınav sorularını Sistem’e yükleme vb. hizmetlerden faydalanabilmek adına Sistem’e erişim için gerekli olan her türlü donanım (İnternet Servis Sağlayıcısı, Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu vb.) ÜYE ve KULLANICI tarafından temin edilecektir. Bu kapsamda; VIDCO, Sistem’e erişimin ve Sistem’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğuna ya da Sistem’e erişimi sağlayan diğer sistemlerin erişilebilirliğine ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup bu madde kapsamında herhangi bir sorun, sınav sorularının sisteme yüklenememesi, online sınav yapamama, online sınava katılamama, sınav sorusunu cevaplayamama, sınav sorularına erişememe, sınav esnasında sınavdan/Sistem’den kopma, sınava katılamama, kamera kaydının alınamaması, erişim engeli ya da kısıtlaması, sınav esnasında teknik arıza meydana gelmesi vb. durumların vukuu bulması halinde meydana gelen ya da gelmesi muhtemel maddi/manevi zararlar ile mali-hukuki-cezai-idari sorumluluklar hiçbir şekilde VIDCO’ya ait olmayacaktır.

5.22.
VIDCO; Sistem’e erişimi, bakım-onarım-güncelleme vb. herhangi bir sebepten dolayı önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın dilediği zaman kısmen ya da tamamen engelleyebilecek olup bu husus ÜYE ve KULLANICI tarafından peşinen kabul edilmiştir. Bu tarz bir durumun varlığı halinde ÜYE ve KULLANICI, VIDCO’ya mali-hukuki-cezai-idari herhangi bir sorumluluk yüklememeyi de şimdiden kabul etmişlerdir.

5.23.
ÜYE ve/veya KULLANICI; online sınav sisteminin bir gereği olarak kopya çekilmesi vb. risklerin önüne geçebilmek adına sınav esnasında Katılımcıların kamera kaydını alabilecek olup bu hususa ilişkin kişisel verilerin korunması kapsamında açık rızanın alınması, aydınlatma vb. sorumluluklar ile Katılımcıların, kişisel verilerinin ifşa edilmesi, başkaları tarafından ele geçirilmesi vb. durumlardan dolayı maruz kaldıkları ya da kalmaları muhtemel maddi/manevi zarar ve her türlü hukuki-idari-cezai-mali sorumluluğun doğrudan ve yalnızca kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul ederler.

5.24.
VIDCO; işbu Sözleşme konusu “Racih” isimli yazılımın ve/veya Sistem’in kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve ÜYE ile KULLANICI’nın özel taleplerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmamakta olup ÜYE ve KULLANICI, yazılımdan/Sistem’den istediği performansı alamadığı, yazılımın/Sistem’in gerekli işlevi yerine getirmediği vb. sebepler kapsamında VIDCO’ya maddi-manevi-hukuki-cezai-idari vb. herhangi bir sorumluluk yüklememeyi ve sadece kendileri için özel olarak üretilmemiş olan işbu Sözleşme konusu yazılımı ve Sistem’i olduğu gibi kullanma ilkesi ile kullanmakta olduklarını şimdiden kabul etmişlerdir.

5.25.
ÜYE ve/veya KULLANICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Ticaret A.Ş. tarafından, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. ÜYE ve KULLANICI, VIDCO’nun kendilerini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu kapsamda Sistem’de yer alan kendilerine ait e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden; ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, değişiklikleri iletme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için kendilerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay verdiklerini kabul etmişlerdir.

6. VIDCO’nun YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. VIDCO; donanım/işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı adı/şifrenin 3. kişilerle paylaşımı ya da ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın bilgisayar sistemlerinin hacker saldırısına uğraması gibi benzeri ÜYE ve/veya KULLANICI hatalarından, ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın bilgisayar sistemlerine işbu Sözleşme konusu Sistem’den virüs bulaşmasından ya da mücbir sebeplerden kaynaklanacak; bilgi kayıplarından, online sınavı gerçekleştirememe, sınav esnasında Sistem’den kopma/teknik arıza meydana gelmesi, sınav sorularının Sistem’e yüklenememesi vb. durumlardan ve/veya bu hallerden kaynaklı meydana gelen maddi/manevi zarar-tazminat-kar kaybı vb. bedellerden, hukuki-idari-cezai yaptırımlardan sorumlu tutulamaz.

6.2.
Sistem üzerinden yapılacak online sınavlara ilişkin sınav tarihi ve saati-sınav soruları-sınav sonucu vb. detaylar sınavı yapan ÜYE ve/veya KULLANICI tarafından belirlenecek olup bu hususlara ilişkin VIDCO’nun herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. ÜYE ve KULLANICI; bu madde kapsamında; Katılımcıların herhangi bir zarara uğraması ya da uğramasının muhtemel olması halinde VIDCO’ya maddi/manevi zarar ya da mali-hukuki-cezai-idari hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini ve VIDCO’dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

7. GİZLİLİK

7.1. “Gizli Bilgi”, VIDCO tarafından gizliliği haiz, VIDCO’ya ait ya da VIDCO için hassas olan her türlü ve tüm bilgileri içerir. Bunun yanında “Gizli Bilgi”, işbu Sözleşme konusu Sistem’i, VIDCO tarafından üretilen/geliştirilen “Racih” isimli yazılımı, sınıra tabi olmaksızın piyasaya sürülmüş olan ya da olmayan VIDCO’ya ait diğer yazılım ve teçhizat şeklindeki ürünleri, ürünlerin pazarlanması ya da tanıtımı, iş plan, tatbikat ya da politikalarına ilişkin bilgileri ve VIDCO’nun gizli tutması gereken üçüncü kişilerden alınmış bilgileri kapsar. Ayrıca “Gizli Bilgi”, sınırlamaya tabi olmaksızın VIDCO’ya ait ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, bilgisayar sabit programları, tasarımlar, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, idare metodları, know-how, çalışma metodları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgileri içerir.
VIDCO tarafından bilinen ya da VIDCO tarafından ÜYE’ye ve/veya KULLANICI’ya açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ve yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ile ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamında VIDCO’dan yazılı ya da sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali ve teknik bilgiler de gizli bilgi olarak kabul edilir.

7.2.
ÜYE ve/veya KULLANICI; işbu Sözleşme kapsamında belirtilmiş olan gizli bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, yayımlayamaz ve/veya herhangi bir nedenle izinsiz kullanamaz.

7.3.
Kamuya mal olmuş bilgiler ile yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi niteliğinde olmayıp bu bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir.

7.4.
ÜYE ve/veya KULLANICI; hukuken ya da idari veya yargısal bir karar uyarınca ya da diğer bir yasal usul gereği bir gizli bilgiyi ifşa etmeye mecbur tutulursa; böyle bir ifşa ile ilgili olarak VIDCO’ya, onun müdahalesine imkân tanıyacak şekilde makul süre öncesinde ihbarda bulunur ve istenen bilgilerin gizli ve hassas niteliği konusunda alıcı tarafı bilgilendirir, ayrıca alıcı tarafın bu bilgileri gizli bilgi olarak işleme almasını sağlamak için makul çaba sarf eder.

7.5.
ÜYE ve/veya KULLANICI’dan ya da ÜYE/KULLANICI’nın herhangi bir hizmet aldığı üçüncü kişi veya kurumdan ya da ÜYE/KULLANICI’nın kullandığı donanım/yazılım vb. ürünlerden kaynaklanan donanım/işletim sistemi arızası, network tasarım ve bağlantı hataları, virüs ve kullanıcı adı/şifrenin 3. kişilerle paylaşımı, ÜYE/KULLANICI’nın bilgisayar sistemlerinin hacker/siber saldırıya uğraması ya da güvenlik açıkları vb. nedenlerden ötürü ortaya çıkacak ve/veya çıkması muhtemel olan ÜYE/KULLANICI’nın, diğer Kullanıcıların ya da Katılımcıların kişisel verilerinin açığa çıkması, VIDCO’nun gizli bilgilerinin açığa çıkması vb. zararlar hiçbir şekilde VIDCO’nun sorumluluğunda olmayacaktır ve bu durum ÜYE/KULLANICI tarafından peşinen kabul edilmiştir. Bu madde kapsamında VIDCO’nun zarara uğraması ya da uğramasının muhtemel olması halinde ise VIDCO, ÜYE ve/veya KULLANICI aleyhine her türlü yasal yola başvurma hakkına sahiptir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. İşbu Sözleşme kapsamında ÜYE ve/veya KULLANICI tarafından Sistem’e girilen gerek kendilerine ait gerekse de Katılımcı vb. 3. kişilere ait kişisel veriler dahil her türlü bilgi VIDCO’nun sunucu sağlama hizmeti veren 3. bir firmadan kiraladığı yurt dışında bulunan sunucuda/veri merkezinde barındırılacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında app.racih.com isimli internet sayfası üzerinden oluşturulacak olan kayıt/hesap, bizzat ve doğrudan ÜYE tarafından gerçekleştirilecek ve kayıt esnasında gerekli olan bilgiler de yine bizzat ve doğrudan ÜYE tarafından Sistem’e girilecektir. Diğer yandan; ÜYE tarafından Sistem’e davet edilecek olan Kullanıcı ve Katılımcılara ilişkin bilgiler de bizzat ve doğrudan ÜYE tarafından Sistem’e girilecektir. Bunun yanı sıra KULLANICI da Sistem’e Katılımcı davet edebileceğinden bu hallerde, Katılımcılara ilişkin bilgiler bizzat ve doğrudan KULLANICI tarafından Sistem’e girilecektir. Dolayısıyla; ÜYE ve/veya KULLANICI; Sistem’e girdikleri her türlü veriden bizzat ve yalnızca kendileri sorumlu olup veri sorumlusunun da bizzat kendileri olduğunu ve bahse konu tüm bilgilerin VIDCO’nun sunucu sağlama hizmeti veren 3. bir firmadan kiraladığı yurt dışında bulunan sunucuda/veri merkezinde barındırılacağını şimdiden kabul ve beyan ederler.
Bu kapsamda; ÜYE ve KULLANICI, Sistem’e girdikleri gerek kendilerine gerekse de Katılımcı vb. 3. kişilere ait her türlü özel ve genel nitelikteki kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde getirilen genel ve özel ilkelere uygun olarak, VIDCO ya da ilgili 3. gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, herhangi bir şekilde ve yerde muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşılmasına, bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için anonim hale getirilmesine kendi insiyatifleri ile açıkça rıza verdiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

8.2.
ÜYE, Sistem’e davet ederek kişisel verilerini gireceği Kullanıcı ve Katılımcı gerçek kişilerin, KULLANICI ise Sistem’e davet ederek kişisel verilerini gireceği Katılımcı gerçek kişilerin; her türlü kişisel verisi için yasal mevzuata uygun olarak açık rızalarını almakla ve Sistem’e işledikleri her türlü kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliği, kişisel veri sahiplerinin diğer hakları kapsamında veri sahiplerini bilgilendirerek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek; veri sorumlularını belirleyerek sicile kayıt ve bildirimlerini yapmak; bahse konu kişisel verilerin kanun hükümleri çerçevesinde korunması için gerekli ve yeterli tedbirleri almak; yine kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde bu verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek; bununla ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına almak ve bu kayıtları saklamak; yine veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak, gerçek kişilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek, buna yönelik gerekli denetimleri yapmak, bu verilerin işleme amacı dışında kullanılmasını engellemek; ilgili kişiler tarafından kanun çerçevesinde yapılacak başvuruları karşılamak ve taleplerini yerine getirmek, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından istenecek bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Kurula sunmak, gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak, Kurul tarafından verilecek kararları yerine getirmekle yükümlüdürler.

8.3.
ÜYE ve KULLANICI; gerek kendilerine gerekse Katılımcılara ve diğer 3. kişilere ait kişisel verilerin yedeklerinin gerekli hallerde VIDCO tarafından tutulabileceğini ve VIDCO’nun, bu verileri hizmetlerini sunabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ve kendi personeli ile paylaşma, işleme ve aktarma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul ederler. ÜYE ve/veya KULLANICI’dan ya da ÜYE ve/veya KULLANICI’nın herhangi bir hizmet aldığı üçüncü kişi veya kurumdan ya da ÜYE ve/veya KULLANICI’nın kullandığı donanım/yazılım vb. ürünlerden kaynaklanan güvenlik açıkları, kişisel verilerin bulunduğu sunuculara hukuka aykırı şekilde sızılması, bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması vb. nedenlerden ötürü ortaya çıkacak ve/veya çıkması muhtemel olan kişisel verilerin açığa çıkması, kaybolması vb. zararlar nedeni ile VIDCO’ya, Sistem’in yöneticilerine, moderatörlerine ya da idarecilerine maddi/manevi/hukuki/cezai/idari/mali herhangi bir sorumluluk yükletilemeyeceği ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

9.1. İşbu Sözleşme ÜYE ve/veya KULLANICI tarafından, Sözleşme’nin elektronik ortamda, Sistem’de belirlenen prosedürlere uygun bir şekilde onaylanarak kendilerinin Sistem’e dahil olmaları ile birlikte yürürlüğe girecektir.

9.2.
İşbu Sözleşme’de yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE ve/veya KULLANICI, bu ihlal nedeniyle maddi/manevi bedel ile cezai, hukuki, mali, idari açıdan birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde sorumludurlar. VIDCO; yasal zorunluluk vb. herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, söz konusu bedeli ÜYE ve/veya KULLANICI’ya aynen rücu hakkını haiz olup ayrıca md.9.3’te yer alan hakları da saklıdır.

9.3.
ÜYE ve/veya KULLANICI’nın; işbu Sözleşme’ye ve/veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda, VIDCO, her türlü tazminat hakkı saklı olacak şekilde tüm kanuni haklarını kullanmakta serbest olup ayrıca herhangi bir ihbara, ihtara ya da hükme hacet kalmaksızın ÜYE ve/veya KULLANICI’nın hesabını, işbu Sözleşme’yi ve Sistem üzerinden verdiği hizmetleri askıya alma/durdurma ya da işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshederek ÜYE ve/veya KULLANICI’nın hesabını ve Sistem üzerinden verdiği hizmetleri tek taraflı olarak sonlandırma hakkını haiz olup, her halükarda uğramış ve/veya uğraması muhtemel maddi/manevi zarar-kar kaybı-ziyan-tazminat vb. bedelleri ÜYE ve/veya KULLANICI’dan talep etme haklarına sahip olacaktır. VIDCO’nun, fazlaya ilişkin hakları ve her türlü yasal yola başvurma hakkı da saklıdır. ÜYE ve KULLANICI; bu madde kapsamında VIDCO’dan herhangi bir isim altında bedel talep etmeyeceklerini şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

9.4.
ÜYE ve/veya KULLANICI; diledikleri zaman kendilerine ait hesapları silme hakkına sahip olup ÜYE ve/veya KULLANICI’nın kendi hesabını silmesi ile birlikte işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında VIDCO’nun Sistem üzerinden sunduğu online sınav vb. hizmetler de sona ermiş olacaktır. ÜYE ve/veya KULLANICI’nın bu madde kapsamında gerçekleştirmiş olduğu eylemin VIDCO’yu zarara uğratması durumunda ise, ÜYE ve/veya KULLANICI birlikte ve/veya ayrı ayrı olacak şekilde, VIDCO’nun zararının tamamını karşılamayı aksi halde VIDCO’nun her türlü yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

9.5.
İşbu Sözleşme’de belirlenen nedenler ya da başkaca herhangi bir nedenden ötürü, bu Sözleşme’nin feshedilerek ÜYE ve/veya KULLANICI’nın hesabının sonlandırılması halinde, ÜYE ve/veya KULLANICI, Sistem üzerinden sağlanan online sınav yapma vb. hizmetlerden fesih anından itibaren yararlanamayacaklarını şimdiden kabul ederler.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Sel, deprem vb. doğal afetler, silahlı saldırı, salgın hastalık, Covid-19, terör olayları, resmi mercilerin emir ve talimatları, meydana gelen aşırı ekonomik dalgalanmalar, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, olağanüstü hal ilanı, hükümetin aldığı kararlar ya da hükümetin uygulamaları vb. burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, VIDCO’nun kontrolü dışında gelişen-kusurlarından kaynaklanmayan, karşı konulamayan, makul özen ve tedbire rağmen önlenemeyen, ortaya çıkmasıyla VIDCO’nun bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluklarını ya da Sistem üzerinden vermekte olduğu online sınav yapılması vb. hizmetleri kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir.

10.2. VIDCO; zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde durumu Sistem’de yer alan ortak alan üzerinden duyurabileceği gibi ÜYE ve/veya KULLANICI’nın e-posta adresine de bildirebilir. Bu maddede belirtilen bildirim yöntemlerinden hangisini seçeceğine karar verme yetkisi doğrudan ve yalnızca VIDCO’ya ait olup bu durum ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

10.3. VIDCO, mücbir sebep olarak tarif edilen haller dolayısıyla işbu Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini ya da Sistem üzerinden vermekte olduğu online sınav yapılması vb. hizmetleri kısmen veya tamamen askıya alabilecektir. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ve/veya Sistem üzerinden verilen online sınav yapılması vb. hizmetlere devam edilecektir. Ancak mücbir sebep veya sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamış ise, VIDCO bu Sözleşme’yi fesih kararı alabilecek, ÜYE ve/veya KULLANICI’nın hesabını ve/veya Sistem üzerinden verdiği online sınav yapımı vb. hizmetleri sonlandırabilecektir. ÜYE ve/veya KULLANICI, VIDCO’nun mücbir sebeplerden kaynaklı olarak işbu Sözleşme’yi feshetmesi, ÜYE’nin ve/veya KULLANICI’nın hesabını sonlandırması, online sınav yapımı vb. hizmetleri sonlandırması ya da Sözleşme’den kaynaklı sorumluluklarını/Sistem üzerinden verdiği hizmetleri yerine getirmemesi veya yerine getirmekte gecikmesi nedenlerinden dolayı VIDCO’dan zarar-ziyan vb. isimler altında herhangi bir talepte bulunma ve VIDCO aleyhine yasal yollara başvurma hakkına sahip olmadıklarını şimdiden kabul ederler.

11. GENEL HÜKÜMLER

11.1. VIDCO; herhangi bir ön bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın işbu Sözleşme’de, eklerinde ve Sistem’de değişiklik yapma hakkına sahip olup bu Sözleşme VIDCO tarafından yapılacak tüm değişiklikleri de kapsamaktadır. ÜYE ve KULLANICI; bu madde doğrultusunda VIDCO tarafından yapılan her türlü değişiklik ile bağlı olduğunu şimdiden kabul eder.

11.2. Tarafların, işbu Sözleşme ile ilgili hükümleri ve/veya haklarını bir veya birkaç kere kullanmaması, bunlardan feragat etmiş oldukları anlamına gelmeyeceği gibi bu durum diğer tarafa kazanılmış hak iddiasında bulunma hakkını da vermez.

11.3. İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

11.4. İşbu Sözleşme’nin yorumundan ve/veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11.5. İşbu Sözleşme kapsamında ÜYE ve KULLANICI’ya yazılı yapılması gereken tüm bildirimler, Türkçe dilinde ve Sistem’de yer alan e-posta adreslerine ya da adreslerine tebliğ yoluyla yapılacaktır. Aynı şekilde VIDCO’ya yazılı yapılması gereken tüm bildirimler de yine Türkçe dilinde ve VIDCO’nun [email protected] isimli e-posta adresine ya da md.1 içerisinde belirtilmiş olan adresine tebliğ yoluyla yapılacaktır. Aksi ispat edilmediği müddetçe bildirimin; e-posta ile gönderilmesi durumunda e-postanın yollanmasının ertesi günü, adrese tebliğ durumunda tebliğ tarihinin ertesi günü taraflara ulaştığı kabul edilecektir. VIDCO, işbu Sözleşme’de yer alan e-posta ve adresinin ve ÜYE ile KATILIMCI da Sistem’de yer alan e-posta ve adreslerinin tebligata açık olduğunu kabul ederler. Bu kapsamda; Taraflar, e-posta veya adreslerine yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri 3 (üç) gün zarfında diğer tarafa yazılı olarak duyuracaklarını, aksi halde mevcut e-posta ve adreslerine yapılacak tebligatların kendilerini bağlayacağını ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

11.6. ÜYE ve KULLANICI, işbu Sözleşme’den ve/veya online sınav yapımı vb. hizmetlerden doğacak ihtilaflarda, işin teknik yapısı gereği VIDCO’nun bilgisayar ve dijital kayıtlarının, defter kayıtlarının ve diğer her türlü belgesinin HMK md.189 ve md.193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

11.7. Taraflar; işbu Sözleşme’nin eklerinin, Sistem’de belirtilen prosedürlerin ve Sistem’de yer alan içeriklerin/metinlerin Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu şimdiden kabul ederler.

ÜYE ve/veya KULLANICI, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve gerek kendisiyle gerekse de Sistem’e davet ettikleri Kullanıcı ve Katılımcılarla ilgili olarak verdikleri bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

ÜYE ve/veya KULLANICI, onaylamış olduğu işbu Sözleşme’ye kendisine gönderilen e-posta içerisinde yer alan link üzerinden erişim sağlayabilecek olup bu husus ÜYE ve KULLANICI tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

Tüm soru ve detaylı bilgi talepleriniz için bize ulaşın.